Nabídka akcí


Vize 2020 – workshop v jurtě

26. ledna 2020
10:00-18:00h
Halounská jurta (u Řevnic u Prahy)
Vedou Šárka Nováková a Mirek Krása

Jednodenní prožitkový workshop, jehož cílem je odcházet s jasnou vizí pro rok 2020, mít ji napsanou nebo výtvarně ztvárněnou a rozpracovanou do hlavních oblastí. Kombinuje práci s tělem, myslí a duší. Čeká tě koučování, konstelace, tanec, dech a uvolnění těla.


Tělo, srdce a duše 1 (Body, Heart & Soul 1)

21.-28. února 2020
Centrum Živá voda, Kohoutov v Podkrkonoší
Vede Alan Lowen s týmem

LÉČENÍ A ZASVĚCENÍ

Tato sedmidenní cesta je hlubokým stvrzením tvé přirozené sexuality. Tvůj vztah k tvému tělu, pocitům, energii a tvé mužské či ženské přirozenosti je postupně osvobozen od odmítavého odsuzování, pod kterým jsi možná vyrůstal/a. Krok za krokem získáváš svou sexualitu zpět jako dar celého svého bytí.

Absolvování tohoto workshopu je nezbytnou podmínkou pro vstup do výcviku Tělo, srdce a duše.


Nový výcvik Tělo, srdce a duše

květen 2020 až říjen 2021
Centrum Živá voda
Kohoutov v Podkrkonoší
Vede Alan Lowen s týmem

Výcvik Tělo, srdce a duše (Body, Heart & Soul®) je cestou znovupřijetí tvé sexuální přirozenosti, možností jak uzdravit sexuální zranění a naučit se ctít to, co se mnozí z nás naučili odsuzovat. Opouštíš staré podmíněné struktury, jako jsou represe, stud, výkon a další, a ve své prohlubující se přítomnosti objevuješ osobní štěstí a duchovní spojení, které dělají sex posvátným.


Šatník pro zářící duši

neděle 17. května 2020
10:00 – 19:00h
centrum Blízko sebe, Praha – Modřany
Workshop pro ženy
Vede Martina Lowen

Jakou esenci má vaše duše? Dovolíte jí zářit?
A jaký máte vztah ke svému tělu?
Přijďte se naučit, jak své tělo i samotnou duši láskyplně obléci do krásy, harmonie a pohodlí.

Oblečení není jen povrchní slupkou. Je povrchovou, viditelnou součástí naší bytosti. Když se nám podaří sladit náš šatník s esencí naší duše, tak nás vše, co si oblečeme, nádherně podporuje. Naše duše může naplno zářit, protože ji nic nepřekrývá. Celý den se cítíme lehce, jsme samy sebou a do okolí vysíláme jasný signál o tom, kým jsme, aniž bychom musely pronést jediné slovo.


Univerzální zkušenost

25. – 27. září 2020
Kubasova chalupa, Sudislav nad Orlicí
Vede Alan Lowen

DŮVĚRNÉ SETKÁNÍ SE SVOU VLASTNÍ SMRTÍ

Jeden z nejkrásnějších a hluboce transformačních workshopů o smrti, umírání, ztrátě a odpoutání se. Tato pozoruhodně skutečná cesta do největšího životního mystéria již pomohla obnovit životní důvěru a porozumění nespočtu lidí.