Archiv

NABÍDKA AKCÍ


Umění být: večer s Alanem Lowenem

pondělí 2. prosince 2019
18:00 – 21:00h
Centrum Loreto, Štorchova 1555/5 (Rohanský ostrov), Praha 8, 1.patro
Vede Alan Lowen

KRÁTKÁ OCHUTNÁVKA TANTRY V PRAZE

Alan Lowen vede tantrické workshopy a výcviky již 45 let. Jeho pojetí tantry je velmi osobité – nepředává techniky, nepřednáší, neučí… jednoduše vytváří prostor, kde se učení děje samo. V tomto duchu se ponese i tento tříhodinový prožitkový workshop, kde můžete v bezpečném prostředí lehce ochutnat příchuť tantry.


Tělo, srdce a duše 1 (Body, Heart & Soul 1)

21.-28. února 2020
Centrum Živá voda, Kohoutov v Podkrkonoší
Vede Alan Lowen s týmem

LÉČENÍ A ZASVĚCENÍ

Tato sedmidenní cesta je hlubokým stvrzením tvé přirozené sexuality. Tvůj vztah k tvému tělu, pocitům, energii a tvé mužské či ženské přirozenosti je postupně osvobozen od odmítavého odsuzování, pod kterým jsi možná vyrůstal/a. Krok za krokem získáváš svou sexualitu zpět jako dar celého svého bytí.

Absolvování tohoto workshopu je nezbytnou podmínkou pro vstup do výcviku Tělo, srdce a duše.


Nový výcvik Tělo, srdce a duše

květen 2020 až říjen 2021
Centrum Živá voda
Kohoutov v Podkrkonoší
Vede Alan Lowen s týmem
Registrace spuštěny!

Výcvik Tělo, srdce a duše (Body, Heart & Soul®) je cestou znovupřijetí tvé sexuální přirozenosti, možností jak uzdravit sexuální zranění a naučit se ctít to, co se mnozí z nás naučili odsuzovat. Opouštíš staré podmíněné struktury, jako jsou represe, stud, výkon a další, a ve své prohlubující se přítomnosti objevuješ osobní štěstí a duchovní spojení, které dělají sex posvátným.