Archiv

NABÍDKA AKCÍ


Tělo, srdce a duše 1 (Body, Heart & Soul 1)

Sláva! Seminář se opravdu uskuteční, a to v termínu 14. – 20. června 2021

Vedou Šárka Nováková, Martina Lowen a Mirek Krása

Máme ještě několik volných míst!
Absolvování tohoto workshopu je nezbytnou podmínkou pro vstup do výcviku Tělo, srdce a duše.

LÉČENÍ A ZASVĚCENÍ

Tato sedmidenní cesta je hlubokým stvrzením tvé přirozené sexuality. Tvůj vztah k tvému tělu, pocitům, energii a tvé mužské či ženské přirozenosti je postupně osvobozen od odmítavého odsuzování, pod kterým jsi možná vyrůstal/a. Krok za krokem získáváš svou sexualitu zpět jako dar celého svého bytí.


Nový výcvik Tělo, srdce a duše

začátek 19. – 25. července 2021
Kubasova Chalupa
Sudislav nad Orlicí 11
Vede Alan Lowen s týmem

Výcvik Tělo, srdce a duše (Body, Heart & Soul®) je cestou znovupřijetí tvé sexuální přirozenosti, možností jak uzdravit sexuální zranění a naučit se ctít to, co se mnozí z nás naučili odsuzovat. Opouštíš staré podmíněné struktury, jako jsou represe, stud, výkon a další, a ve své prohlubující se přítomnosti objevuješ osobní štěstí a duchovní spojení, které dělají sex posvátným.