Archiv

NABÍDKA AKCÍ


Tělo, srdce a duše 1 (Body, Heart & Soul 1)

termín závisí na coronavirové situaci:
14. – 20. června nebo
19. – 25. července

Vedou Šárka Nováková, Martina Lowen a Mirek Krása

Absolvování tohoto workshopu je nezbytnou podmínkou pro vstup do výcviku Tělo, srdce a duše. Toto je poslední možný termín před začátkem výcviku.

LÉČENÍ A ZASVĚCENÍ

Tato sedmidenní cesta je hlubokým stvrzením tvé přirozené sexuality. Tvůj vztah k tvému tělu, pocitům, energii a tvé mužské či ženské přirozenosti je postupně osvobozen od odmítavého odsuzování, pod kterým jsi možná vyrůstal/a. Krok za krokem získáváš svou sexualitu zpět jako dar celého svého bytí.


Nový výcvik Tělo, srdce a duše

začátek v létě nebo na podzim 2021, bude upřesněno podle vývoje coronavirové situace 
Centrum Živá voda
Kohoutov v Podkrkonoší
Vede Alan Lowen s týmem

Výcvik Tělo, srdce a duše (Body, Heart & Soul®) je cestou znovupřijetí tvé sexuální přirozenosti, možností jak uzdravit sexuální zranění a naučit se ctít to, co se mnozí z nás naučili odsuzovat. Opouštíš staré podmíněné struktury, jako jsou represe, stud, výkon a další, a ve své prohlubující se přítomnosti objevuješ osobní štěstí a duchovní spojení, které dělají sex posvátným.