Tělo, srdce a duše 1 (Body, Heart & Soul 1)

Tělo, srdce a duše 1 (Body, Heart & Soul 1)

10.-16. června 2023
Vedou Šárka Nováková, Martina Lowen a Mirek Krása

 

Místo: Centrum Živá voda, Kohoutov v Podkrkonoší
Cena: 9.400 Kč (pár: 17.800 Kč), za pár považujeme partnery žijící ve společné domácnosti, plus jídlo a ubytování (podrobnosti níže)
Registrace: Přihlásit se můžete pomocí tohoto REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE.
Odesláním registračního formuláře vyjadřujete svůj souhlas se smluvními podmínkami.
Kontakt: na dotazy vám ráda odpoví Jana Uhliarová: registrace@artofbeing.com, 724 247 001
Tělo, srdce a duše 1 je samostatný týdenní workshop. Jeho absolvování je současně nezbytnou podmínkou pro vstup do dalšího výcviku Tělo, srdce a duše, který začne v srpnu 2023.

 

Nalaďte se na workshop a podívejte se na Alanovo dvouminutové video o Tělo, srdce a duše 1 (s českými titulky):

 

LÉČENÍ A ZASVĚCENÍ

Tato sedmidenní cesta je hlubokým stvrzením tvé přirozené sexuality. Procesy, meditace a intimní sdílení, která utváří tuto cestu, tě vedou do věčně prohlubujícího se ANO sobě a všemu životu, který v tobě plyne.

Tvůj vztah k tvému tělu, pocitům, energii a tvé mužské či ženské přirozenosti je postupně osvobozen od odmítavého odsuzování, pod kterým jsi možná vyrůstal/a. Krok za krokem získáváš svou sexualitu zpět jako dar celého svého bytí. Někdy si volíš užít si potěšení, které přináší, jindy ji necháváš jen tak být. Uvědomuješ si vnitřní nevinnost a krásu své sexuální přirozenosti, díky čemuž se mohou dít zároveň oslava i léčení. Ve svém studu nalézáš vzrušení, ve svém strachu nalézáš potěšení, ve svém odsuzování nalézáš uznání, ve svých zraněních nalézáš dary.

A jak se učíš milovat vše co jsi, stáváš se svou vlastní matkou i otcem; tvé hravé a něžné vnitřní dítě je zahrnuto v tvém způsobu bytí a cítíš se oprávněn se jako muž či žena spřátelit se vším, co v sobě prožíváš.

Tato volba je počátkem léčení. Zjišťuješ, že se přirozeně otevíráš svému srdci, a můžeš tak žít a milovat s půvabem a grácií. Tím, jak necháváš svou přirozenost naplno žít, ocitáš se na duchovní cestě.

 • Stáváš se vitálnější, smyslnější a jsi v hlubším spojení se svými pocity a svým srdcem
 • Učíš se užívat si svou touhu po intimním kontaktu, ctít své osobní hranice a udržovat kontakt mezi obojím
 • Učíš se jak hravými způsoby opustit strach, pocit viny, stud a omezující přesvědčení, která ničí tvé potěšení ze sexuálního milování

Tato láskyplná cesta otevírání směřuje k dvoudenní iniciační ceremonii, kde je tvé sexuální probuzení uctěno tak, jak mělo být uctěno když jsi vyrůstal/a. Jsi oslavován/a jako muž či žena způsobem, který je intimní, extatický, nezapomenutelný a hluboce léčivý.


Jak workshop probíhá?

Seminář je přizpůsobený potřebám párů i jednotlivců. Je vhodný jak pro ty z vás, kteří mají s tantrickou prací zkušenosti, tak pro úplné začátečníky, kteří se s touto prožitkovou formou učení setkávají poprvé.

Mnohá cvičení jsou potenciálně erotická a je vždy tvou volbou, zda si odložíš oblečení; v tomto směru na tebe nejsou kladeny žádné požadavky ani očekávání. Je to tvá cesta. Máš zde prostor, abys byl tak odvážný či opatrný jak si sám zvolíš. Je to právě atmosféra otevřenosti, bezpečí a respektu, která přinesla tomuto workshopu jeho popularitu.

Co se můžeš naučit?

 • navázat hlubší spojení se svým srdcem a pocity
 • ctít své osobní hranice a pečovat o ně v intimním i běžném kontaktu
 • přijmout a milovat svou touhu a smyslnost
 • spřátelit se s pocity studu, se strachem nebo pocity viny, které nám mohou bránit v hlubší intimitě
 • znovu nalézt spojení se svou sexuální přirozeností
 • nechat se překvapit tím, co se stane, když se naplno otevřeš intimnímu prožívání

 

Časový harmonogram:
Začátek: sobota ráno, registrace 9:00 – 10:00 (přijďte prosím včas!), začátek workshopu v 10:30h
Konec: neděle odpoledne, okolo 14:00h

Cena:
Workshop: 9.400 Kč (pár: 17.800 Kč), za pár považujeme partnery žijící ve společné domácnosti
Vegetariánská strava: 490 Kč/osobu/den
Ubytování v centru Živá voda: 

 • vícelůžkový pokoj: 460Kč/osobu/noc + jednorázový poplatek 50Kč za povlečení
 • vlastní spacák v meditárně: 320Kč/osobu/noc
 • vlastní stan nebo karavan na zahradě: 320Kč/osobu/noc

Upozorňujeme, že ceny ubytování a stravy se do začátku workshopu mohou mírně navýšit!

Doprava: 
Kohoutov 143, Kohoutov
https://www.facebook.com/centrumzivavoda/

Kontakt:
Na dotazy vám ráda odpoví Jana Uhliarová: registrace@artofbeing.com, 724 247 001.

Registrace:
Přihlásit se můžete pomocí tohoto REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE.
Odesláním registračního formuláře vyjadřujete svůj souhlas se smluvními podmínkami.

 

Těšíme se na vás!