Výcvik Tělo, srdce a duše

Chcete se na něco zeptat?
Napište nám na email:
registrace@artofbeing.com
nebo zavolejte na číslo 724 247 001
Místo konání a jak se tam dostat
Zadejte výchozí adresu:

Výcvik Tělo, srdce a duše

Datum: červenec 2021 až září 2022, aktuální výcvik právě probíhá a není možné se do něj dodatečně přihlásit, příští výcvik začne v srpnu 2023
Místo: některá setkání budou na Kubasově chalupě, Sudislav nad Orlicí 11, některá v Centru Živá voda, Kohoutov v Podkrkonoší, podrobný rozpis naleznete níže
Cena: 32 výcvikových dní: 45.000 Kč + jídlo a ubytování, při platbě celého výcviku předem je cena 40.500 Kč + jídlo a ubytování
Registrace: aktuální výcvik již probíhá a není možné se do něj dodatečně přihlásit

Výcvik vede Alan Lowen spolu s novým týmem Art of Being učitelů ve složení Šárka Nováková, Martina Lowen a Mirek Krása. Všichni tři prošli Alanovými výcviky, mají hluboké osobní spojení s The Art of Being a vlastní zkušenosti s lektorováním. Více o týmu se dozvíte zde.

Nezbytnou podmínkou pro vstup do výcviku je absolvování semináře Tělo, srdce a duše 1.

 

Výcvik Body, Heart & Soul® je cestou znovupřijetí tvé sexuální přirozenosti, možností jak uzdravit sexuální zranění a naučit se ctít to, co se mnozí z nás naučili odsuzovat. Opouštíš staré podmíněné struktury, jako jsou represe, stud, výkon a další, a ve své prohlubující se přítomnosti objevuješ osobní štěstí a duchovní spojení, které dělají sex posvátným. Je to způsob jak se stát milencem/milenkou jakým/jakou toužíš být, a jak propojit své pohlaví, pocity, srdce a duši.

Výcvik je přizpůsobený potřebám párů i jednotlivců. Mnohá cvičení jsou potenciálně erotická a je vždy tvou volbou, zda si odložíš oblečení; v tomto směru na tebe nejsou kladeny žádné požadavky ani očekávání. Je to tvá cesta. Máš zde prostor, abys byl tak odvážný či opatrný jak si sám zvolíš. Je to právě atmosféra otevřenosti, bezpečí a respektu, která přinesla tomuto výcviku jeho popularitu. Jednotlivé semináře jsou hluboké, smyslné, intimní a hravé. Léčení se děje skrz zážitkové učení i odnaučování se.

 

JE TENTO VÝCVIK PRO TEBE?

Výcvik nabízí holistický a integrační přístup pro všechny, kteří:

 • hledají ucelený výcvik v oblasti intimního milování, který je živý a osobní
 • chtějí bezpečný a dlouhodobý rámec pro zkoumání, léčení a kultivování své sexuality
 • se zajímají o kurz, který je založen na práci s tělem a pocity, a současně má silný duchovní rozměr
 • jsou terapeuty či zdravotníky chtějící začlenit metody a dovednosti osvojené v tomto kurzu do své práce

Zaměření výcviku na jednotlivce s jejich širokou paletou zájmů obohacuje celou výcvikovou skupinu a rozšiřuje možnosti učení se a léčení každého zúčastněného.

Tento dlouhodobý výcvik, kdy spolu účastníci stráví dohromady 32 dní, dává příležitost k prozkoumání tvé sexuality v rámci velmi intimní, zavázané a pečující “rodinné” komunity. Současně je ti nabízena podpora k uskutečňování kreativních změn v tvém každodenním životě, vztazích a práci. Výcvik je vhodným prostředím pro ty, kteří touží objevit způsob sexuálního vztahování se, který je zdravý, léčivý a milující, a který dává možnost vytvořit šťastný milenecký vztah naplněný důvěrou. Výcvik také učí ty, kteří pracují s lidmi, jak vnést principy a vize Body, Heart & Soul® do své práce.

Součástí výcviku může být:
• práce s tělem, dechem a energetické procesy
• komunikace – slovní, tělesná i prostřednictvím všech smyslů
• iniciační rituály sexuálního probuzení
• tantrické rituály
• transový tanec, dynamický pohyb, tanec pro radost
• různé způsoby kreativního vyjádření
• celá škála meditací, propojujících tělo, pocity, srdce, mysl a ducha
• mnoho příležitostí k otevřenému a intimnímu sdílení
• nové procesy, zkoumání a meditace, tak jak jsou postupně vyvíjeny
• cokoliv, co pomáhá plně oživit tvé tělo, pocity, energii a uvědomění

 

STRUKTURA VÝCVIKU

Tělo, srdce a duše 2 – Potěšení, odevzdání se a extáze: 19.-25. července 2021, Kubasova chalupa, Sudislav nad Orlicí 11 (začátek v pondělí v 10:30h, 7 dní)
“Stejně jako smrt, i orgasmus nás zve rozpustit se do bezhraničnosti.” Alan
Vede Alan, Šárka, Martina, Mirek
Většina z nás neoslavuje plně všechny dary naší mužské a ženské přirozenosti a jen zřídka máme příležitost objevit nezměrnou bohatost sexuality. Tento týden nás zve projevit naši smyslnou a erotickou vášeň, ale také nás uvádí do tajů jazyka našeho srdce a naší duše. V extatické přítomnosti se setkáváme s věčností.

Prohlubující seminář – Přijetí a osvobození: 2.-5. září 2021, Kubasova chalupa, Sudislav nad Orlicí 11 (začátek ve čtvrtek večer, 3 dny)
Vede Šárka, Martina, Mirek
Léčivé setkání výcvikové komunity k prohlubování prožitků z prvního týdne. V bezpečném prostředí dáváme a přijímáme plnou přítomnost. Skrze láskyplné přijetí sebe sama se svým jedinečným příběhem se uzdravujeme a osvobozujeme.

Tělo, srdce a duše 3 – Intimita: 24. listopadu – 1. prosince 2021, centrum Živá voda, Kohoutov v Podkrkonoší (začátek ve středu večer, 7 dní)
“Intimní bytí může být přirozenou duchovní praxí; otevřením se druhému se otevíráš i nekonečnu!“ Alan
Vede Alan, Šárka, Martina, Mirek
Když přijímáme sami sebe, jsme schopni i intimního sdílení s druhými. V těchto chvílích například rozeznáváme co si přejeme a co nechceme; jsou nám jasné naše hranice, a tak jsme svobodně hraví s naším partnerem, s důvěrou a sebevědomím. Tento týden vás zve do všech krásných a známých i dosud uzavřených komnat intimity a blízkosti.

Prohlubující seminář – Důvěra a odvaha: 3.-6. března 2022, centrum Živá voda, Kohoutov v Podkrkonoší (začátek ve čtvrtek večer, 3 dny)
Vede Šárka, Martina, Mirek
Díky podpoře již důvěrně známé, intimní komunity jsme zváni s odvahou a důvěrou nahlédnout do svých neprobádaných komnat. Z míst, která navštívíme možná úplně poprvé, vynášíme na světlo své největší dary.

Tělo, srdce a duše 4 – Láska! Esence tantry: 17.-24. června 2022, Kubasova chalupa, Sudislav nad Orlicí 11: (začátek v pátek večer, 7 dní)
“Tantra je Ano! Všemu! Když se staneš totální oslavou všeho co jsi, zjišťuješ, že jediným možným způsobem bytí, je být v lásce.” Alan
Vede Alan, Šárka, Martina, Mirek
Setkat se s druhým ve své úplnosti znamená naplnění nejhlubší touhy naší sexuální přirozenosti. V té chvíli si uvědomuješ, že sex ve skutečnosti nikdy nebyl o sexu. Vždycky byl touhou po prožitku lásky.

Společná dovolená Tělo, srdce a duše: Jednou za dobu průběhu výcviku si účastníci sami zorganizují krátkou společnou dovolenou, např. prodloužený víkend během letních prázdnin 2022. Termín, organizace i náplň dovolené jsou plně v rukou výcvikové skupiny. Účast na dovolené je dobrovolná.

Slavnostní zakončení výcviku: 16.-21. září 2022, centrum Živá voda, Kohoutov v Podkrkonoší (začátek v pátek večer, 5 dní)
Vede Alan, Šárka, Martina, Mirek
Slavnostní zakončení společné cesty, jež významným způsobem proměňuje naše životy. Jsme zváni projevit a oslavit jedinečnou krásu naší duše. Oslavujeme svou cestu životem jako muž nebo žena, žijící svůj život naplno, ve svém těle, ve svém srdci, ve své duši.

 

DŮLEŽITOST ZÁVAZKU:
Rozumějte, prosím, že vaše přihlášení se do výcviku je závazkem, že se výcviku zúčastníte od začátku do konce. Výcviková skupina se stává silně semknutým kruhem a závazek každého jednotlivce tak má hluboký význam jak pro něho samotného, tak pro všechny ostatní v kruhu.

 

OBECNĚ K PRINCIPŮM VÝCVIKU:

Tělo, srdce a duše sexuálního milování

Sex je jednou z nejmocnějších sil lidské psyché. Je také jednou z nejméně uctívaných. Většina z nás neoslavuje plně všechny dary naší mužské/ženské přirozenosti a jen zřídka máme příležitost objevit nezměrnou bohatost sexuálního milování, které nejen vyjadřuje naši smyslnou a erotickou vášeň, ale také nás uvádí do tajů jazyka našeho srdce a naší duše. Vstoupit plně do bytí cestou sexuality znamená zažít skutečný význam tantry. Do našeho milování tak přichází neobyčejná krása a naplnění a pokud se odvážíme odevzdat se, plně se nám otevírají brány spirituality. V extatické přítomnosti se setkáváme s věčností.

Tělo
Když jsme zajedno se svou přirozeností, ctíme naše tělo a pečujeme o něj, neboť je to způsob jak oslavujeme život. Dýcháme, pohybujeme se, cítíme. Naše sexuální pocity jsou spojeny se všemi ostatními pocity, které v nás pulsují; jsme šůastní, smutní, nadšení, nebo se něčeho bojíme, nic není přehlíženo, odsuzováno ani odmítáno, dokonce ani strach ne. Skrze své pocity, smysly a senzitivitu plně prožíváme život, jež se děje právě teď. Okamžik za okamžikem získáváme všechny informace, které potřebujeme. Ve chvílích intimity například rozeznáváme co si přejeme a co nechceme; jsou nám jasné naše hranice, a tak jsme svobodně hraví s naším partnerem, s důvěrou a sebevědomím. A můžeme si skutečně hrát, protože ve stavu naší přirozenosti nemáme strach ze svých pocitů, aů už sexuálních či jiných.

Srdce 
Když přijímáme sami sebe, jsme schopni i intimního sdílení s druhými. Semináře Body, Heart & Soul® obnovují spojení mezi naším pohlavím a srdcem, propojují pocity touhy s láskou k našemu partnerovi i k nám samotným. Díky tomuto spojení začínáme sex oceňovat jako dar, jež si zaslouží být uctíván, respektován a oslavován. Stáváme se vděčnější a laskavější v našich intimních vztazích. Můžeme skutečně milovat a být milováni. A v láskyplném vztahu je o naše vnitřní dítě pečováno stejně tak dobře jako o naše mužství či ženství, a to nejen námi samotnými, ale i naším partnerem/partnerkou.

Duše
Sex může být sladkým potěšením, které si zvolíme s někým sdílet. Může být radostným a něžným vyjádřením lásky k našemu partnerovi. A může být také způsobem jak otevřít vnitřní brány, které vedou až za nás samotné. Sexuální vzrušení a milování se může stát rituálem, jež navozuje expanzi vědomí a přináší duchovní probuzení. Zde se semináře Body, Heart & Soul® setkávají s tantrou – zatímco jsi provázen meditacemi, které do sexuálního milování vnáší spirituální rozměr. S poznáním, že “já nejsem ani konec příběhu, ani jeho začátek”, jasnější realita prosvítí naše bytí a inspiruje naše konání. Můžeme to nazývat bohem, duchem, duší či nekonečným zdrojem… nezáleží na jménu, ale na prožitku duchovního aspektu, neboů ten zcela transformuje naše vztahy se vším, s čím se kdy v životě můžeme setkat.

Umění být mužem či ženou

Pokud si přejeme plně prožívat dar našeho lidského potenciálu jako muž či žena, musíme se cítit dobře ve své sexuální přirozenosti. Ale protože žijeme v kultuře, kde sex je zneužíván a potlačován, a někteří z nás se dokonce naučili, že sexu je třeba se bát, ztrácíme se svou přirozeností kontakt. Přijetí naší sexuální přirozenosti je něco mnohem víc, než jen svobodné užívání si sexu. To si zasloužíme, ale zasloužíme si i větší dary.

Když svou sexuální přirozenost prožíváš s vděčností a důvěrou, stává se cestou probuzení, cestou do tvé lidské celistvosti a duchovního uvědomění. Tvé tělo tě vede k tvým pocitům, tvé pocity tě vedou k tvému srdci, tvé srdce tě vede k tvé duši. Být plně v kontaktu se sebou samým, jako mužem či ženou, není jen určitý způsob zakoušení intimity. Harmonie se sebou samým zlepšuje všechny tvé vztahy s druhými. Lidé se cítí dobře v tvé přítomnosti. Způsob tvého bytí v tomto světě je transformován, protože jsi v kontaktu se všemi svými zdroji vnímání, pociťování, intuice a uvědomění. Láska k tvé vlastní přirozenosti se rozšiřuje v lásku k přirozenosti všeho živého; začínáš pečovat o vše krásné v životě. To je umění být (the art of being).

Alan Lowen©

 

Přehled termínů výcviku

 • 19.-25. července 2021, Kubasova chalupa, Sudislav nad Orlicí 11 (začátek v pondělí v 10:30h, 7 dní): Tělo, srdce a duše 2 – Potěšení, odevzdání se a extáze, vede Alan, Šárka, Martina, Mirek
 • 2.-5. září 2021, Kubasova chalupa, Sudislav nad Orlicí 11 (začátek ve čtvrtek večer, 3 dny): Prohlubující seminář – Přijetí a osvobození, vede Šárka, Martina, Mirek
 • 24. listopadu – 1. prosince 2021, centrum Živá voda, Kohoutov v Podkrkonoší (začátek ve středu večer, 7 dní): Tělo, srdce a duše 3 – Intimita, vede Alan, Šárka, Martina, Mirek
 • 3.-6. března 2022, centrum Živá voda, Kohoutov v Podkrkonoší (začátek ve čtvrtek večer, 3 dny): Prohlubující seminář – Důvěra a odvaha, vede Šárka, Martina, Mirek
 • 17.-24. června 2022, Kubasova chalupa, Sudislav nad Orlicí 11 (začátek v pátek večer, 7 dní): Tělo, srdce a duše 4 – Láska! Esence tantry, vede Alan, Šárka, Martina, Mirek
 • Kdykoliv v průběhu výcviku, pravděpodobně v létě 2022: Společná dovolená Tělo, srdce a duše, např. prodloužený víkend, dovolená je plně v rukou výcvikové skupiny a účast na ní je dobrovolná.
 • 16.-21. září 2022, centrum Živá voda, Kohoutov v Podkrkonoší (začátek v pátek večer, 5 dní): Slavnostní zakončení výcviku, vede Alan, Šárka, Martina, Mirek

 

Cena za výcvik:

Cena výcviku je 45.000 Kč a je splatná ve třech částech:

 • 15.000 Kč při registraci
 • 15.000 Kč nejpozději první den výcvikového týdne Tělo, srdce a duše 3: Intimita
 • 15.000 Kč nejpozději první den výcvikového týdne Tělo, srdce a duše 4: Láska

Je možné využít slevu a zaplatit celý výcvik jednorázově – cena je pak 40.500 Kč. Částka je splatná při registraci. 

Cena zahrnuje kurzovné za všech 6 setkání, celkem tedy 32 výcvikových dní. Cena nezahrnuje ubytování a stravu.

 

Cena ubytování v centru Kubasova chalupa:

 • vícelůžkový pokoj: 390Kč/osobu/noc + 50Kč jednorázový poplatek za povlečení
 • vlastní spacák na matraci v meditárně: 320Kč/osobu/noc
 • vlastní stan nebo karavan na zahradě: 240Kč/osobu/noc

Cena ubytování v centru Živá voda (pozor, mírně navýšené ceny od r. 2022):

 • vícelůžkový pokoj: 410Kč/osobu/noc + 50Kč jednorázový poplatek za povlečení
 • vlastní spacák na matraci v meditárně: 280Kč/osobu/noc
 • vlastní stan nebo karavan na zahradě: 280Kč/osobu/noc

Cena vegetariánské stravy: 
na Kubasově chalupě: 470Kč/osobu/den
na Živé vodě: 450Kč/osobu/den

Místo konání i ceny za ubytování a stravu se mohou v průběhu výcviku změnit.

Registrace na událost

Aktuální výcvik právě probíhá a není možné se do něj dodatečně přihlásit.