Nový výcvik Tělo, srdce a duše – začátek 2023

Chcete se na něco zeptat?
Napište nám na email:
registrace@artofbeing.com
nebo zavolejte na číslo 724 247 001
Místo konání a jak se tam dostat
Zadejte výchozí adresu:

Nový výcvik Tělo, srdce a duše – začátek 2023

Datum: výcvik začne v srpnu 2023 a bude probíhat po dobu 1,5 roku, konkrétní termíny brzo upřesníme
Místo: Centrum Živá voda, Kohoutov v Podkrkonoší
Cena: brzo upřesníme
Registrace: pro rezervaci vašeho místa ve výcviku pro vás bude brzo připraven registrační formulář

Výcvik povede Alan Lowen spolu s týmem mladých Art of Being učitelů ve složení Mirek Krása, Šárka Nováková a Martina Lowen. Všichni tři prošli Alanovými výcviky, mají hluboké osobní spojení s The Art of Being a vlastní zkušenosti s lektorováním. Více o týmu se dozvíte zde.

Nezbytnou podmínkou pro vstup do výcviku je absolvování semináře Tělo, srdce a duše 1.

 

Výcvik Body, Heart & Soul® je cestou znovupřijetí tvé sexuální přirozenosti, možností jak uzdravit sexuální zranění a naučit se ctít to, co se mnozí z nás naučili odsuzovat. Opouštíš staré podmíněné struktury, jako jsou represe, stud, výkon a další, a ve své prohlubující se přítomnosti objevuješ osobní štěstí a duchovní spojení, které dělají sex posvátným. Je to způsob jak se stát milencem/milenkou jakým/jakou toužíš být, a jak propojit své pohlaví, pocity, srdce a duši.

Výcvik je přizpůsobený potřebám párů i jednotlivců. Mnohá cvičení jsou potenciálně erotická a je vždy tvou volbou, zda si odložíš oblečení; v tomto směru na tebe nejsou kladeny žádné požadavky ani očekávání. Je to tvá cesta. Máš zde prostor, abys byl tak odvážný či opatrný jak si sám zvolíš. Je to právě atmosféra otevřenosti, bezpečí a respektu, která přinesla tomuto výcviku jeho popularitu. Jednotlivé semináře jsou hluboké, smyslné, intimní a hravé. Léčení se děje skrz zážitkové učení i odnaučování se.

 

JE TENTO VÝCVIK PRO TEBE?

Výcvik nabízí holistický a integrační přístup pro všechny, kteří:

  • hledají ucelený výcvik v oblasti intimního milování, který je živý a osobní
  • chtějí bezpečný a dlouhodobý rámec pro zkoumání, léčení a kultivování své sexuality
  • se zajímají o kurz, který je založen na práci s tělem a pocity, a současně má silný duchovní rozměr
  • jsou terapeuty či zdravotníky chtějící začlenit metody a dovednosti osvojené v tomto kurzu do své práce

Zaměření výcviku na jednotlivce s jejich širokou paletou zájmů obohacuje celou výcvikovou skupinu a rozšiřuje možnosti učení se a léčení každého zúčastněného.

Tento dlouhodobý výcvik, kdy spolu účastníci stráví dohromady 32 dní, dává příležitost k prozkoumání tvé sexuality v rámci velmi intimní, zavázané a pečující “rodinné” komunity. Současně je ti nabízena podpora k uskutečňování kreativních změn v tvém každodenním životě, vztazích a práci. Výcvik je vhodným prostředím pro ty, kteří touží objevit způsob sexuálního vztahování se, který je zdravý, léčivý a milující, a který dává možnost vytvořit šťastný milenecký vztah naplněný důvěrou. Výcvik také učí ty, kteří pracují s lidmi, jak vnést principy a vize Body, Heart & Soul® do své práce.

Součástí výcviku může být:
• práce s tělem, dechem a energetické procesy
• komunikace – slovní, tělesná i prostřednictvím všech smyslů
• iniciační rituály sexuálního probuzení
• tantrické rituály
• transový tanec, dynamický pohyb, tanec pro radost
• různé způsoby kreativního vyjádření
• celá škála meditací, propojujících tělo, pocity, srdce, mysl a ducha
• mnoho příležitostí k otevřenému a intimnímu sdílení
• nové procesy, zkoumání a meditace, tak jak jsou postupně vyvíjeny
• cokoliv, co pomáhá plně oživit tvé tělo, pocity, energii a uvědomění

 

DŮLEŽITOST ZÁVAZKU:
Rozumějte, prosím, že vaše přihlášení se do výcviku je závazkem, že se výcviku zúčastníte od začátku do konce. Výcviková skupina se stává silně semknutým kruhem a závazek každého jednotlivce tak má hluboký význam jak pro něho samotného, tak pro všechny ostatní v kruhu.

 

OBECNĚ K PRINCIPŮM VÝCVIKU:

Tělo, srdce a duše sexuálního milování

Sex je jednou z nejmocnějších sil lidské psyché. Je také jednou z nejméně uctívaných. Většina z nás neoslavuje plně všechny dary naší mužské/ženské přirozenosti a jen zřídka máme příležitost objevit nezměrnou bohatost sexuálního milování, které nejen vyjadřuje naši smyslnou a erotickou vášeň, ale také nás uvádí do tajů jazyka našeho srdce a naší duše. Vstoupit plně do bytí cestou sexuality znamená zažít skutečný význam tantry. Do našeho milování tak přichází neobyčejná krása a naplnění a pokud se odvážíme odevzdat se, plně se nám otevírají brány spirituality. V extatické přítomnosti se setkáváme s věčností.

Tělo
Když jsme zajedno se svou přirozeností, ctíme naše tělo a pečujeme o něj, neboť je to způsob jak oslavujeme život. Dýcháme, pohybujeme se, cítíme. Naše sexuální pocity jsou spojeny se všemi ostatními pocity, které v nás pulsují; jsme šůastní, smutní, nadšení, nebo se něčeho bojíme, nic není přehlíženo, odsuzováno ani odmítáno, dokonce ani strach ne. Skrze své pocity, smysly a senzitivitu plně prožíváme život, jež se děje právě teď. Okamžik za okamžikem získáváme všechny informace, které potřebujeme. Ve chvílích intimity například rozeznáváme co si přejeme a co nechceme; jsou nám jasné naše hranice, a tak jsme svobodně hraví s naším partnerem, s důvěrou a sebevědomím. A můžeme si skutečně hrát, protože ve stavu naší přirozenosti nemáme strach ze svých pocitů, aů už sexuálních či jiných.

Srdce 
Když přijímáme sami sebe, jsme schopni i intimního sdílení s druhými. Semináře Body, Heart & Soul® obnovují spojení mezi naším pohlavím a srdcem, propojují pocity touhy s láskou k našemu partnerovi i k nám samotným. Díky tomuto spojení začínáme sex oceňovat jako dar, jež si zaslouží být uctíván, respektován a oslavován. Stáváme se vděčnější a laskavější v našich intimních vztazích. Můžeme skutečně milovat a být milováni. A v láskyplném vztahu je o naše vnitřní dítě pečováno stejně tak dobře jako o naše mužství či ženství, a to nejen námi samotnými, ale i naším partnerem/partnerkou.

Duše
Sex může být sladkým potěšením, které si zvolíme s někým sdílet. Může být radostným a něžným vyjádřením lásky k našemu partnerovi. A může být také způsobem jak otevřít vnitřní brány, které vedou až za nás samotné. Sexuální vzrušení a milování se může stát rituálem, jež navozuje expanzi vědomí a přináší duchovní probuzení. Zde se semináře Body, Heart & Soul® setkávají s tantrou – zatímco jsi provázen meditacemi, které do sexuálního milování vnáší spirituální rozměr. S poznáním, že “já nejsem ani konec příběhu, ani jeho začátek”, jasnější realita prosvítí naše bytí a inspiruje naše konání. Můžeme to nazývat bohem, duchem, duší či nekonečným zdrojem… nezáleží na jménu, ale na prožitku duchovního aspektu, neboů ten zcela transformuje naše vztahy se vším, s čím se kdy v životě můžeme setkat.

Umění být mužem či ženou

Pokud si přejeme plně prožívat dar našeho lidského potenciálu jako muž či žena, musíme se cítit dobře ve své sexuální přirozenosti. Ale protože žijeme v kultuře, kde sex je zneužíván a potlačován, a někteří z nás se dokonce naučili, že sexu je třeba se bát, ztrácíme se svou přirozeností kontakt. Přijetí naší sexuální přirozenosti je něco mnohem víc, než jen svobodné užívání si sexu. To si zasloužíme, ale zasloužíme si i větší dary.

Když svou sexuální přirozenost prožíváš s vděčností a důvěrou, stává se cestou probuzení, cestou do tvé lidské celistvosti a duchovního uvědomění. Tvé tělo tě vede k tvým pocitům, tvé pocity tě vedou k tvému srdci, tvé srdce tě vede k tvé duši. Být plně v kontaktu se sebou samým, jako mužem či ženou, není jen určitý způsob zakoušení intimity. Harmonie se sebou samým zlepšuje všechny tvé vztahy s druhými. Lidé se cítí dobře v tvé přítomnosti. Způsob tvého bytí v tomto světě je transformován, protože jsi v kontaktu se všemi svými zdroji vnímání, pociťování, intuice a uvědomění. Láska k tvé vlastní přirozenosti se rozšiřuje v lásku k přirozenosti všeho živého; začínáš pečovat o vše krásné v životě. To je umění být (the art of being).

Alan Lowen©

 

STRUKTURA VÝCVIKU
Konkrétní strukturu výcviku a jednotlivé termíny brzo uvedeme.

 

Registrace na událost