Výcvik Tělo, srdce a duše

Chcete se na něco zeptat?
Napište nám na email:
registrace@artofbeing.cz
nebo zavolejte na číslo 724 247 001
Místo konání a jak se tam dostat
Zadejte výchozí adresu:

Výcvik Tělo, srdce a duše

Výcvik už probíhá a proto již není možné se do něj přihlásit. Začátek dalšího výcviku předpokládáme na jaře 2026.

Datum: srpen 2023 až květen 2025, přehled všech termínů naleznete níže 
Místo: Centrum Živá voda, Kohoutov v Podkrkonoší
Cena: 35 výcvikových dní: 55.000 Kč + jídlo a ubytování, při platbě celého výcviku předem je cena 49.500 Kč + jídlo a ubytování
Nezbytnou podmínkou pro vstup do výcviku je absolvování semináře Tělo, srdce a duše 1.
Kontakt: na dotazy vám ráda odpoví Jana Uhliarová: registrace@artofbeing.cz, 724 247 001

Výcvik povede Alan Lowen spolu s týmem mladých Art of Being učitelů ve složení Martina Lowen, Šárka Nováková a Mirek Krása. Více o týmu se dozvíte zde.

 

Výcvik Body, Heart & Soul® je cestou znovupřijetí tvé sexuální přirozenosti, možností jak uzdravit sexuální zranění a naučit se ctít to, co se mnozí z nás naučili odsuzovat. Opouštíš staré podmíněné struktury, jako jsou represe, stud, výkon a další, a ve své prohlubující se přítomnosti objevuješ osobní štěstí a duchovní spojení, které dělají sex posvátným. Je to způsob jak se stát milencem/milenkou jakým/jakou toužíš být, a jak propojit své pohlaví, pocity, srdce a duši.

Výcvik je přizpůsobený potřebám párů i jednotlivců. Mnohá cvičení jsou potenciálně erotická a je vždy tvou volbou, zda si odložíš oblečení; v tomto směru na tebe nejsou kladeny žádné požadavky ani očekávání. Je to tvá cesta. Máš zde prostor, abys byl tak odvážný či opatrný jak si sám zvolíš. Je to právě atmosféra otevřenosti, bezpečí a respektu, která přinesla tomuto výcviku jeho popularitu. Jednotlivé semináře jsou hluboké, smyslné, intimní a hravé. Léčení se děje skrz zážitkové učení i odnaučování se.

 

JE TENTO VÝCVIK PRO TEBE?

Výcvik nabízí holistický a integrační přístup pro všechny, kteří:

 • hledají ucelený výcvik v oblasti intimního milování, který je živý a osobní
 • chtějí bezpečný a dlouhodobý rámec pro zkoumání, léčení a kultivování své sexuality
 • se zajímají o kurz, který je založen na práci s tělem a pocity, a současně má silný duchovní rozměr
 • jsou terapeuty či zdravotníky chtějící obohatit svou práci o schopnosti osvojené v tomto kurzu

Osobní zapojení každého jednotlivce s jeho širokou paletou zájmů obohacuje celou výcvikovou skupinu a rozšiřuje možnosti učení se a léčení všech účastníků.

Tento dlouhodobý výcvik, kdy spolu účastníci stráví dohromady 35 dní, dává příležitost k prozkoumání tvé sexuality v rámci velmi intimní, zavázané a pečující “rodinné” komunity. Současně je ti nabízena podpora k uskutečňování kreativních změn v tvém každodenním životě, vztazích a práci. Výcvik je vhodným prostředím pro ty, kteří touží objevit způsob sexuálního vztahování se, který je zdravý, léčivý a milující, a který dává možnost vytvořit šťastný milenecký vztah naplněný důvěrou. Výcvik také učí ty, kteří pracují s lidmi, jak vnést principy a vize Body, Heart & Soul® do své práce.

Součástí výcviku může být:
práce s tělem, dechem a energetické procesy
• komunikace – slovní, tělesná i prostřednictvím všech smyslů
• iniciační rituály sexuálního probuzení
• tantrické rituály
• transový tanec, dynamický pohyb, tanec pro radost
• různé způsoby kreativního vyjádření
• celá škála meditací, propojujících tělo, pocity, srdce, mysl a ducha
• mnoho příležitostí k otevřenému a intimnímu sdílení
• nové procesy, zkoumání a meditace, tak jak jsou postupně vyvíjeny
• cokoliv, co pomáhá plně oživit tvé tělo, pocity, energii a uvědomění

 

STRUKTURA VÝCVIKU

První kruh: 17.-20. srpna 2023 (začátek ve čtvrtek večer, 3 dny)
Vede Alan
Loď vyplouvá!

Tělo, srdce a duše 2 – Potěšení, odevzdání se a extáze: 27. října – 3. listopadu 2023 (začátek v pátek večer, 7 dní)
“Stejně jako smrt, i orgasmus nás zve rozpustit se do bezhraničnosti.” Alan
Vedou Šárka, Martina, Mirek
Většina z nás neoslavuje plně všechny dary naší mužské a ženské přirozenosti a jen zřídka máme příležitost objevit nezměrnou bohatost sexuality. Tento týden nás zve projevit naši smyslnou a erotickou vášeň, ale také nás uvádí do tajů jazyka našeho srdce a naší duše. V extatické přítomnosti se setkáváme s věčností.

Tělo, srdce a duše 3 – Intimita: 1.-8. března 2024 (začátek v pátek večer, 7 dní)
“Intimní bytí může být přirozenou duchovní praxí; otevřením se druhému se otevíráš i nekonečnu!“ Alan
Vedou Alan, Martina, Mirek
Když přijímáme sami sebe, jsme schopni i intimního sdílení s druhými. V těchto chvílích například rozeznáváme co si přejeme a co nechceme; jsou nám jasné naše hranice, a tak jsme svobodně hraví s naším partnerem, s důvěrou a sebevědomím. Tento týden vás zve do všech krásných a známých i dosud uzavřených komnat intimity a blízkosti.

Prohlubující seminář – Důvěra a odvaha: 26.-30. června 2024 (začátek ve středu večer, 4 dny)
Vede Alan
Díky podpoře již důvěrně známé, intimní komunity jsme zváni s odvahou a důvěrou nahlédnout do svých neprobádaných komnat. Z míst, která navštívíme možná úplně poprvé, vynášíme na světlo své největší dary.

Společná dovolená Tělo, srdce a duše: Jednou za dobu průběhu výcviku si účastníci sami zorganizují krátkou společnou dovolenou, např. prodloužený víkend během letních prázdnin 2024. Termín, organizace i náplň dovolené jsou plně v rukou výcvikové skupiny. Účast na dovolené je dobrovolná.

Tělo, srdce a duše 4 – Láska! Esence tantry: 20.-27. září 2024 (začátek v pátek večer, 7 dní)
“Tantra je Ano! Všemu! Když se staneš totální oslavou všeho co jsi, zjišťuješ, že jediným možným způsobem bytí, je být v lásce.” Alan
Vede Alan
Setkat se s druhým ve své úplnosti znamená naplnění nejhlubší touhy naší sexuální přirozenosti. V té chvíli si uvědomuješ, že sex ve skutečnosti nikdy nebyl o sexu. Vždycky byl touhou po prožitku lásky.

Prohlubující seminář – Dovol své duši zpívat: 9.-12. ledna 2025 (začátek ve čtvrtek večer, 3 dny)
Vedou Martina, Mirek
Projevte a oslavte jedinečnou krásu své duše!

Poslední kruh: 14.-18. května 2025 (začátek ve středu večer, 4 dny)
Vede Alan
Loď kotví. Hluboké i vzletné zakončení společné cesty, jež významným způsobem proměňuje naše životy. Oslavujeme svou cestu životem jako muž nebo žena, žijící svůj život naplno, ve svém těle, ve svém srdci, ve své duši.

Jednotliví lektoři Art of Being jsou vzájemně zastupitelní. Lektorské vedení jednotlivých bloků výcviku se oproti výše uvedenému plánu může v průběhu výcviku měnit.

 

DŮLEŽITOST ZÁVAZKU:
Rozumějte, prosím, že vaše přihlášení se do výcviku je závazkem, že se výcviku zúčastníte od začátku do konce. Výcviková skupina se stává silně semknutým kruhem, ve kterém se vzájemně inspirujeme a podporujeme na své cestě, a závazek každého jednotlivce tak má hluboký význam jak pro něho samotného, tak pro všechny ostatní v kruhu.

 

OBECNĚ K PRINCIPŮM VÝCVIKU:

Tělo, srdce a duše sexuálního milování

Sex je jednou z nejmocnějších sil lidské psyché. Je také jednou z nejméně uctívaných. Většina z nás neoslavuje plně všechny dary naší mužské/ženské přirozenosti a jen zřídka máme příležitost objevit nezměrnou bohatost sexuálního milování, které nejen vyjadřuje naši smyslnou a erotickou vášeň, ale také nás uvádí do tajů jazyka našeho srdce a naší duše. Vstoupit plně do bytí cestou sexuality znamená zažít skutečný význam tantry. Do našeho milování tak přichází neobyčejná krása a naplnění a pokud se odvážíme odevzdat se, plně se nám otevírají brány spirituality. V extatické přítomnosti se setkáváme s věčností.

Tělo
Když jsme zajedno se svou přirozeností, ctíme naše tělo a pečujeme o něj, neboť je to způsob jak oslavujeme život. Dýcháme, pohybujeme se, cítíme. Naše sexuální pocity jsou spojeny se všemi ostatními pocity, které v nás pulsují; jsme šůastní, smutní, nadšení, nebo se něčeho bojíme, nic není přehlíženo, odsuzováno ani odmítáno, dokonce ani strach ne. Skrze své pocity, smysly a senzitivitu plně prožíváme život, jež se děje právě teď. Okamžik za okamžikem získáváme všechny informace, které potřebujeme. Ve chvílích intimity například rozeznáváme co si přejeme a co nechceme; jsou nám jasné naše hranice, a tak jsme svobodně hraví s naším partnerem, s důvěrou a sebevědomím. A můžeme si skutečně hrát, protože ve stavu naší přirozenosti nemáme strach ze svých pocitů, aů už sexuálních či jiných.

Srdce 
Když přijímáme sami sebe, jsme schopni i intimního sdílení s druhými. Semináře Body, Heart & Soul® obnovují spojení mezi naším pohlavím a srdcem, propojují pocity touhy s láskou k našemu partnerovi i k nám samotným. Díky tomuto spojení začínáme sex oceňovat jako dar, jež si zaslouží být uctíván, respektován a oslavován. Stáváme se vděčnější a laskavější v našich intimních vztazích. Můžeme skutečně milovat a být milováni. A v láskyplném vztahu je o naše vnitřní dítě pečováno stejně tak dobře jako o naše mužství či ženství, a to nejen námi samotnými, ale i naším partnerem/partnerkou.

Duše
Sex může být sladkým potěšením, které si zvolíme s někým sdílet. Může být radostným a něžným vyjádřením lásky k našemu partnerovi. A může být také způsobem jak otevřít vnitřní brány, které vedou až za nás samotné. Sexuální vzrušení a milování se může stát rituálem, jež navozuje expanzi vědomí a přináší duchovní probuzení. Zde se semináře Body, Heart & Soul® setkávají s tantrou – zatímco jsi provázen meditacemi, které do sexuálního milování vnáší spirituální rozměr. S poznáním, že “já nejsem ani konec příběhu, ani jeho začátek”, jasnější realita prosvítí naše bytí a inspiruje naše konání. Můžeme to nazývat bohem, duchem, duší či nekonečným zdrojem… nezáleží na jménu, ale na prožitku duchovního aspektu, neboů ten zcela transformuje naše vztahy se vším, s čím se kdy v životě můžeme setkat.

Umění být mužem či ženou

Pokud si přejeme plně prožívat dar našeho lidského potenciálu jako muž či žena, musíme se cítit dobře ve své sexuální přirozenosti. Ale protože žijeme v kultuře, kde sex je zneužíván a potlačován, a někteří z nás se dokonce naučili, že sexu je třeba se bát, ztrácíme se svou přirozeností kontakt. Přijetí naší sexuální přirozenosti je něco mnohem víc, než jen svobodné užívání si sexu. To si zasloužíme, ale zasloužíme si i větší dary.

Když svou sexuální přirozenost prožíváš s vděčností a důvěrou, stává se cestou probuzení, cestou do tvé lidské celistvosti a duchovního uvědomění. Tvé tělo tě vede k tvým pocitům, tvé pocity tě vedou k tvému srdci, tvé srdce tě vede k tvé duši. Být plně v kontaktu se sebou samým, jako mužem či ženou, není jen určitý způsob zakoušení intimity. Harmonie se sebou samým zlepšuje všechny tvé vztahy s druhými. Lidé se cítí dobře v tvé přítomnosti. Způsob tvého bytí v tomto světě je transformován, protože jsi v kontaktu se všemi svými zdroji vnímání, pociťování, intuice a uvědomění. Láska k tvé vlastní přirozenosti se rozšiřuje v lásku k přirozenosti všeho živého; začínáš pečovat o vše krásné v životě. To je umění být (the art of being).

Alan Lowen©

 

Přehled termínů výcviku

 • 17.-20. srpna 2023 (začátek ve čtvrtek večer, 3 dny): První kruh, vede Alan
 • 27. října – 3. listopadu 2023 (začátek v pátek večer, 7 dní): Tělo, srdce a duše 2 – Potěšení, odevzdání se a extáze, vedou Šárka, Martina, Mirek
 • 1.-8. března 2024 (začátek v pátek večer, 7 dní): Tělo, srdce a duše 3 – Intimita, vedou Alan, Martina, Mirek
 • 26.-30. června 2024 (začátek ve středu večer, 4 dny): Prohlubující seminář – Důvěra a odvaha, vede Alan
 • Kdykoliv v průběhu výcviku, pravděpodobně v létě 2024: Společná dovolená Tělo, srdce a duše, např. prodloužený víkend, dovolená je plně v rukou výcvikové skupiny a účast na ní je dobrovolná.
 • 20.-27. září 2024 (začátek v pátek večer, 7 dní): Tělo, srdce a duše 4 – Láska! Esence tantry, vede Alan
 • 9.-12. ledna 2025 (začátek ve čtvrtek večer, 3 dny): Prohlubující seminář – Dovol své duši zpívat, vedou Martina, Mirek
 • 14.-18. května 2025 (začátek ve středu večer, 4 dny): Poslední kruh, vede Alan

 

Cena za výcvik:

Cena výcviku je 55.000 Kč a je splatná ve třech částech:

 • platba 20.000 při registraci (lze rozložit na 5.000 do 7 dnů od registrace a 15.000 do 31.12.2022)
 • platba 20.000 do 1.3.2024 (začátek Tělo, srdce a duše 3)
 • platba 15.000 do 20.9.2024 (začátek Tělo, srdce a duše 4)

Je možné využít slevu a zaplatit celý výcvik před jeho začátkem – cena je pak 49.500 Kč a je splatná ve dvou částech:

 • platba 25.000 při registraci
 • platba 24.500 do 31.5.2023

Cena zahrnuje kurzovné za všech 7 setkání, celkem tedy 35 výcvikových dní. Cena nezahrnuje ubytování a stravu.

 

Cena ubytování v centru Živá voda:

 • vícelůžkový pokoj: 730Kč/osobu/noc
 • vlastní spacák na matraci v meditárně: 590Kč/osobu/noc
 • vlastní stan nebo karavan na zahradě: 590Kč/osobu/noc

Cena vegetariánské stravy: 
500Kč/osobu/den

Upozorňujeme, že vzhledem k všeobecnému zvyšování cen se ceny za ubytování a stravu mohou před začátkem výcviku i v jeho průběhu zvýšit. Je možné, že v případě některých částí výcviku se změní i místo konání.

 

 

Registrace na událost

K přihlášení prosím použijte TENTO REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ. Odesláním registračního formuláře vyjadřujete svůj souhlas se smluvními podmínkami: Smluvní podmínky při platbě 55.000, Smluvní podmínky při platbě 49.500 Kč v plné výši před začátkem výcviku