Milujme každé své vnitřní počasí

07/2020

Alanovo připomenutí jak důležité je přijmout sebe sama ve všech svých pocitech a emocích – radost, slzy, bolest, strach, vztek – to všechno je naší součástí.
(Ve 2:03 Alana osvítilo náhle vyšlé sluníčko 🙂 )