Skutečné pochopení pramení z prožitku

01/2016

“Nezáleží na teorii, filozofii ani na tvém chápání! Ze své vlastní zkušenosti, stejně jako ze zkušenosti tisíců dalších, vím, že k proměně dochází na základě prožitku, ne na základě intelektuálního pochopení. Kniha je tím cennější, čím víc nás podněcuje k vyhledávání prožitků. Jednou ze zvláštností naší kultury je domněnka, že můžeme dostat co potřebujeme jen pomocí četby knih a poslechu přednášek – věříme, že pokud rozumíme myšlence, máme, co jsme hledali. Díky způsobu, jakým se učíme ve škole, je celkem normální, že jsme omezeni svou šedou hmotou mozkovou. “Aha, takhle to je!” – jakoby samotný mentální koncept byl skutečně tím, co hledáme. Dostat se skrz hradbu intelektuálního chápání a ponořit se do prožitku je slovy nevyjádřitelné, a to doslova! Mysl není cesta. Mysl je překážka. Pochopení může být příjemné, ale opravdovým porozuměním je pouze tehdy, pokud pramení z prožitku. Když chápání nahrazuje prožitek, jde jen o povrchní znalost. Žiješ-li pouze z toho, o čem můžeš mluvit, nikdy nezjistíš, o co přicházíš.”

Alan Lowen ve workshopu Soul-Life (Život duše), centrum Kripalu, Massachusetts, USA 2009