Postoj Alana a týmu The Art of Being ke covidové situaci (prosinec 2020)

12/2020

Milí přátelé,

vzhledem k tomu, jak různé názory a postoje mají lidé ke corona viru, k povinnosti nosit roušky a ke společenským omezením, jež nám ukládají nejrůznější národní a místní autority, cítím, že je důležité, abych vám sdělil, jaká stanoviska k těmto tématům zaujímám já a jádro týmu The Art of Being.

Na začátku vám povím příběh – příběh, který možná mnozí z vás znají. Je o skupině slepců, kteří dostali za úkol popsat něco jenom podle hmatu. Ve skutečnosti se jedná o slona, slepí muži mají ale různé názory podle toho, které části těla slona se každý z nich dotýká, a téměř tasí zbraně, když se dohadují o svém přesvědčení, že jde o zeď, hada nebo strom – nebo po pilném zkoumání, že jde o slona! My možná nejsme slepí, ale mezi tím, kde a jak vyhledáváme informace a čemu potom věříme, existuje jasná souvislost.

Čemu tedy máme věřit? Já osobně jsem dostatečně šílený na to, abych stále důvěřoval informacím, které dostávám z BBC, z deníku The Guardian a New York Times a své činy potom zakládám na informacích, které jsou empiricky a vědecky ověřitelné. To je však pouze můj pohled na věc. Jaký je ten váš? Vidím, jaká výzva pro mě čas od času bývá nechat vaše názory být, ať jsou jakékoli, přestože se mi jeví jako absurdní. Jde tu o odevzdání se – to odevzdání, k jakému vás inspiruji, abyste ho praktikovali! – o přijetí, že nemůžeme nic udělat s protichůdnými  přesvědčeními a postoji. To se samozřejmě nevztahuje pouze na covid. Globální oteplování a změna klimatu, Brexit, volby v USA, BLM (na černošských životech záleží), LGBTQ, 5G, ATD ATD!

A tak, mí přátelé, nemohu než vám sdělit, kde se v tom všem nachází The Art of Being. Věc se má následovně: přijímáme data, která jsou ověřitelná a ke kterým se došlo pečlivým výzkumem na celém světě, která ukazují, že když se lidé shlukují bez roušek a bez bezpečné vzdálenosti od sebe navzájem, křivka nakažlivosti v jejich oblasti vroste a čím více kontaktu lidé dovolí a čím je tento kontakt bližší, tím příkřejší je nárůst.

V našem rozhodování, jestli znovu zahájíme workshopy a výcviky Art of Being, jsme záměrně opatrní, jednak proto, že do 13. prosince se covidem nakazilo na celém světě 72 milionů lidí a 1,6 milionů zemřelo. Rozhodujeme se brát na to zřetel nejen kvůli každému, kdo ze svého života odešel tak bolestnou cestou, ale i pro žal, ve kterém se ocitly rodiny zemřelých, jejich přátelé a milovaní a úzkost, se kterou se mnozí potýkají, když neví, jestli byli nebo nebyli nakaženi.

V souvislosti s tím jsme zrušili všechny naše evropské akce v říjnu, listopadu a prosinci a upustili od plánů na leden. Naše akce začneme znovu pořádat tehdy, až půjde riziko nákazy minimalizovat. K tomu, věřím, brzo přispějí levnější, spolehlivější a příjemnější testy, a také možnost očkování – zde jsou názory některých lidí opravdu vyhrocené, ovšem já sám se i vzhledem ke svému věku nechám naočkovat hned jak to půjde.

Tým The Art of Being dává přednost žití v inteligentním a pečujícím odevzdání se omezením a restrikcím, které od nás situace vyžaduje, abychom si co nejdříve mohli užít společný čas, kdykoli si to budeme přát. Pokud se pak jednoho dne ohlédneme zpátky a uvidíme, že některé z restrikcí byly silnější, než bylo skutečně nutné, budeme to považovat za jemnější a laskavější chybu než ty chyby, které způsobují, že se nám tu covid stále drží.

A za třetí, důkazy ukazují, že někteří lidé, dokonce i ti mladí  (současný oficiální odhad je 1 z 20), kteří nevykazují žádné příznaky, mohou dlouhodobě trpět dýchacími problémy, jako je kašel a lapání po dechu, stejně jako únavou a bolestmi hlavy, či multi-systémovými důsledky, které postihují mnohé části jejich těla, včetně mozku, střev a srdce. To nepřejeme nikomu.

Ať je vaše osobní stanovisko jakékoli, rád bych, abyste se pokusili o totéž, o co se snažíme my – přijmout skutečnost, že druzí to mohou vnímat jinak než my, a vědomě se rozhodnout je nenapadat hanlivými slovy, nebo se dohadovat ohledně rozdílností. Přes veškerou ošklivost vidím v pandemii příležitost naučit se něco skutečně cenného; mimo jiné vzájemnou péči o jednotu srdce a duše během této podivné odysey. Učíme se tím růst v kráse na své vlastní pouti.

S láskou k vám všem,

6632ce38-e651-49fe-9ad9-8c1401d8a242.jpg