Archiv

NABÍDKA AKCÍ


Tělo, srdce a duše 1 (Body, Heart & Soul 1)

14.-21. září 2018
Sammasati retreat centrum
Severní Čechy

LÉČENÍ A ZASVĚCENÍ

Tato sedmidenní cesta je hlubokým stvrzením tvé přirozené sexuality. Tvůj vztah k tvému tělu, pocitům, energii a tvé mužské či ženské přirozenosti je postupně osvobozen od odmítavého odsuzování, pod kterým jsi možná vyrůstal/a. Krok za krokem získáváš svou sexualitu zpět jako dar celého svého bytí.

Absolvování tohoto workshopu je nezbytnou podmínkou pro vstup do výcviku Tělo, srdce a duše.


Výcvik Tělo, srdce a duše

prosinec 2017 až květen 2019
Kubasova chalupa (Východní Čechy)
a Sammasati retreat centrum (Severní Čechy)

Výcvik již probíhá a bohužel již není možné se do něj přihlásit.

Výcvik Tělo, srdce a duše (Body, Heart & Soul®) je cestou znovupřijetí tvé sexuální přirozenosti, možností jak uzdravit sexuální zranění a naučit se ctít to, co se mnozí z nás naučili odsuzovat. Opouštíš staré podmíněné struktury, jako jsou represe, stud, výkon a další, a ve své prohlubující se přítomnosti objevuješ osobní štěstí a duchovní spojení, které dělají sex posvátným.